Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 71.429% 86.538% 17.46%
2021 67 74.627% 92.593% 19.403%
2020 67 80.597% 81.818% 1.493%
2019 70 71.429% 89.286% 20%
2018 67 62.687% 73.684% 14.925%
2017 67 79.104% 85.484% 7.463%
2016 69 68.116% 75.806% 10.145%
2015 67 64.179% 75.439% 14.925%
2014 56 71.429% 95.238% 25%
2013 59 72.881% 87.755% 16.949%
2012 62 87.097% 93.103% 6.452%
2011 80 76.25% 93.846% 18.75%
2010 85 72.941% 98.413% 25.882%
2009 77 74.026% 100% 25.974%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 63
  71%
  87%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500240 67
  75%
  93%
  19%
2020 2500240 67
  81%
  82%
  1%
2019 2500240 70
  71%
  89%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500240 67
  63%
  74%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 67
  79%
  85%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 69
  68%
  76%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500240 67
  64%
  75%
  15%
2014 2500240 56
  71%
  95%
  25%
2013 2500240 59
  73%
  88%
  17%
2012 2500240 62
  87%
  93%
  6%
2011 2500240 80
  76%
  94%
  19%
2010 2500240 85
  73%
  98%
  26%
2009 2500240 77
  74%
  100%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 63 5% 16% 30% 21% 11% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500240 67 3% 3% 33% 36% 6% 19%
2020 2500240 67 3% 1% 34% 42% 18% 1%
2019 2500240 70 3% 3% 33% 33% 9% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500240 67 1% 1% 37% 22% 22% 15%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 67 3% 3% 45% 28% 13% 7%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2500240 69 3% 9% 35% 22% 22% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500240 67 3% 3% 21% 37% 21% 15%
2014 2500240 56 2% 4% 48% 18% 4% 25%
2013 2500240 59 0% 2% 41% 31% 10% 17%
2012 2500240 62 2% 2% 77% 6% 6% 6%
2011 2500240 80 0% 4% 46% 26% 5% 19%
2010 2500240 85 0% 6% 47% 20% 1% 26%
2009 2500240 77 4% 8% 52% 10% 0% 26%