Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 3 66.667% 100% 33.333%
2020 37 89.189% 100% 10.811%
2019 32 100% 100% 0%
2018 24 95.833% 100% 4.167%
2017 23 91.304% 100% 8.696%
2016 26 88.462% 100% 11.538%
2015 39 87.179% 89.474% 2.564%
2014 41 95.122% 100% 4.878%
2013 45 100% 100% 0%
2012 32 96.875% 100% 3.125%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500240 3
  67%
  100%
  33%
2020 2500240 37
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 23
  91%
  100%
  9%
2016 2500240 26
  88%
  100%
  12%
2015 2500240 39
  87%
  89%
  3%
2014 2500240 41
  95%
  100%
  5%
2013 2500240 45
  100%
  100%
  0%
2012 2500240 32
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500240 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500240 37 0% 14% 62% 14% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500240 32 3% 9% 56% 31% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500240 24 4% 17% 75% 0% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500240 23 4% 9% 57% 22% 0% 9%
2016 2500240 26 4% 8% 62% 15% 0% 12%
2015 2500240 39 3% 8% 67% 10% 10% 3%
2014 2500240 41 2% 0% 61% 32% 0% 5%
2013 2500240 45 4% 7% 84% 4% 0% 0%
2012 2500240 32 3% 9% 75% 9% 0% 3%