Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 25 92% 100% 8%
2019 13 100% 100% 0%
2018 13 84.615% 100% 15.385%
2017 10 50% 100% 50%
2016 8 87.5% 100% 12.5%
2015 17 76.471% 100% 23.529%
2014 18 72.222% 100% 27.778%
2013 16 100% 100% 0%
2012 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500240 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 25
  92%
  100%
  8%
2019 2500240 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500240 13
  85%
  100%
  15%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 10
  50%
  100%
  50%
2016 2500240 8
  88%
  100%
  12%
2015 2500240 17
  76%
  100%
  24%
2014 2500240 18
  72%
  100%
  28%
2013 2500240 16
  100%
  100%
  0%
2012 2500240 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500240 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500240 25 4% 8% 56% 24% 0% 8%
2019 2500240 13 0% 15% 62% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500240 13 0% 0% 77% 8% 0% 15%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 10 0% 0% 20% 30% 0% 50%
2016 2500240 8 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2015 2500240 17 0% 6% 41% 29% 0% 24%
2014 2500240 18 0% 0% 17% 56% 0% 28%
2013 2500240 16 6% 0% 56% 38% 0% 0%
2012 2500240 10 0% 0% 70% 20% 10% 0%