Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 94.444% 100% 5.556%
2021 31 96.774% 100% 3.226%
2020 44 100% 100% 0%
2019 23 95.652% 95.652% 0%
2018 20 80% 84.211% 5%
2017 37 94.595% 94.595% 0%
2016 19 84.211% 88.889% 5.263%
2015 42 85.714% 92.308% 7.143%
2014 41 92.683% 95% 2.439%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 36
  94%
  100%
  6%
2021 2500240 31
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 44
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 23
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 20
  80%
  84%
  5%
2017 2500240 37
  95%
  95%
  0%
2016 2500240 19
  84%
  89%
  5%
2015 2500240 42
  86%
  92%
  7%
2014 2500240 41
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 36 6% 3% 61% 25% 0% 6%
2021 2500240 31 0% 3% 55% 39% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500240 44 5% 0% 52% 43% 0% 0%
2019 2500240 23 4% 13% 57% 22% 4% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500240 20 0% 0% 55% 25% 15% 5%
2017 2500240 37 8% 8% 38% 38% 5% 0%
2016 2500240 19 5% 5% 42% 32% 11% 5%
2015 2500240 42 0% 5% 45% 36% 7% 7%
2014 2500240 41 5% 22% 34% 32% 5% 2%