Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 100% 100% 0%
2021 34 100% 100% 0%
2020 46 100% 100% 0%
2019 38 97.368% 100% 2.632%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 31
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500240 34
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500240 38
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 31 6% 0% 52% 42% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500240 34 6% 26% 50% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500240 46 4% 13% 59% 24% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500240 38 5% 24% 42% 26% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%