Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 193 56 60
2022 200 65 60
2021 229 92 60
2020 267 93 60
2019 208 72 60
2018 178 53 60
2017 152 70 60
2016 170 77 60
2015 145 59 60
2014 154 66 60
2013 194 71 60
2012 184 78 60
2011 263 100 60
2010 265 110 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
42
14%
8
11%
6
2%
1
0%
0
0%
0
57
2022 78%
45
7%
4
7%
4
2%
1
5%
3
2%
1
58
2021 88%
52
7%
4
2%
1
2%
1
0%
0
2%
1
59
2020 80%
52
6%
4
9%
6
3%
2
2%
1
0%
0
65
2019 84%
52
8%
5
3%
2
2%
1
2%
1
2%
1
62
2018 78%
49
8%
5
6%
4
2%
1
2%
1
5%
3
63
2017 69%
43
8%
5
16%
10
2%
1
3%
2
2%
1
62
2016 82%
50
8%
5
7%
4
2%
1
2%
1
0%
0
61
2015 72%
46
11%
7
13%
8
2%
1
3%
2
0%
0
64
2014 69%
38
4%
2
18%
10
4%
2
5%
3
0%
0
55
2013 69%
42
5%
3
18%
11
2%
1
5%
3
2%
1
61
2012 67%
41
8%
5
16%
10
2%
1
5%
3
2%
1
61
2011 66%
46
6%
4
16%
11
4%
3
4%
3
4%
3
70
2010 65%
51
5%
4
23%
18
4%
3
4%
3
0%
0
79
2009 67%
52
4%
3
26%
20
3%
2
1%
1
0%
0
78