Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.14% 79.36%
2021 82.72% 79.69%
2020 89.96% 88.36%
2019 86.46% 76.97%
2018 81.23% 71.29%
2017 85.16% 84.11%
2016 80.05% 78.02%
2015 82.54% 71.54%
2014 83.67% 73.65%
2013 83.43% 76.42%
2012 86.8% 86.3%
2011 77.48% 78.05%
2010 79.86% 76.86%
2009 74.16% 74.16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats