Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 19 84.211% 84.211% 0%
2021 11 45.455% 55.556% 18.182%
2020 19 89.474% 94.444% 5.263%
2019 19 78.947% 83.333% 5.263%
2018 15 66.667% 83.333% 20%
2017 5 100% 100% 0%
2016 12 83.333% 90.909% 8.333%
2015 14 71.429% 90.909% 21.429%
2014 16 81.25% 86.667% 6.25%
2013 6 66.667% 80% 16.667%
2012 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 19
  84%
  84%
  0%
2500501 8
  88%
  100%
  12%
2021 2500241 11
  45%
  56%
  18%
2500501 10
  70%
  70%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 19
  89%
  94%
  5%
2500501 10
  90%
  90%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500241 19
  79%
  83%
  5%
2500501 8
  62%
  100%
  38%
2018 2500241 15
  67%
  83%
  20%
2500501 20
  75%
  100%
  25%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 5
  100%
  100%
  0%
2500501 8
  75%
  100%
  25%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500241 12
  83%
  91%
  8%
2500501 13
  77%
  83%
  8%
2015 2500241 14
  71%
  91%
  21%
2500501 12
  83%
  83%
  0%
2014 2500241 16
  81%
  87%
  6%
2500501 18
  94%
  100%
  6%
2013 2500241 6
  67%
  80%
  17%
2500501 11
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 8
  100%
  100%
  0%
2500501 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 19 5% 16% 42% 21% 16% 0%
2500501 8 0% 25% 13% 50% 0% 13%
2021 2500241 11 0% 0% 27% 18% 36% 18%
2500501 10 10% 20% 20% 20% 30% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 19 11% 21% 42% 16% 5% 5%
2500501 10 10% 0% 10% 70% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500241 19 11% 16% 21% 32% 16% 5%
2500501 8 0% 0% 50% 13% 0% 38%
2018 2500241 15 13% 7% 27% 20% 13% 20%
2500501 20 0% 10% 15% 40% 0% 25%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2017 2500241 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2500501 8 13% 0% 63% 0% 0% 25%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500241 12 0% 8% 50% 25% 8% 8%
2500501 13 8% 15% 38% 15% 15% 8%
2015 2500241 14 7% 7% 29% 29% 7% 21%
2500501 12 8% 17% 25% 33% 17% 0%
2014 2500241 16 0% 6% 6% 69% 13% 6%
2500501 18 6% 11% 61% 17% 0% 6%
2013 2500241 6 17% 17% 33% 0% 17% 17%
2500501 11 0% 18% 45% 36% 0% 0%
2012 2500241 8 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2500501 17 6% 12% 41% 41% 0% 0%