Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 13 76.923% 83.333% 7.692%
2021 5 100% 100% 0%
2020 16 100% 100% 0%
2019 13 53.846% 63.636% 15.385%
2018 10 90% 100% 10%
2017 9 88.889% 88.889% 0%
2016 7 85.714% 85.714% 0%
2015 15 93.333% 93.333% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 6 100% 100% 0%
2012 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 13
  77%
  83%
  8%
2500501 32
  81%
  93%
  12%
2021 2500241 5
  100%
  100%
  0%
2500501 24
  92%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 16
  100%
  100%
  0%
2500501 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 13
  54%
  64%
  15%
2500501 18
  89%
  89%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 10
  90%
  100%
  10%
2500501 22
  91%
  100%
  9%
2017 2500241 9
  89%
  89%
  0%
2500501 25
  88%
  96%
  8%
2016 2500241 7
  86%
  86%
  0%
2500501 20
  85%
  89%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500241 15
  93%
  93%
  0%
2500501 29
  90%
  93%
  3%
2014 2500241 9
  100%
  100%
  0%
2500501 31
  94%
  97%
  3%
2013 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2500501 32
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 7
  100%
  100%
  0%
2500501 14
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 13 0% 0% 15% 62% 15% 8%
2500501 32 6% 22% 31% 22% 6% 13%
2021 2500241 5 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 24 8% 8% 42% 33% 4% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500241 16 13% 0% 50% 38% 0% 0%
2500501 15 0% 13% 73% 7% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 13 0% 8% 8% 38% 31% 15%
2500501 18 11% 11% 22% 44% 11% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500241 10 10% 0% 30% 50% 0% 10%
2500501 22 0% 0% 45% 45% 0% 9%
2017 2500241 9 0% 11% 44% 33% 11% 0%
2500501 25 8% 16% 36% 28% 4% 8%
2016 2500241 7 0% 0% 29% 57% 14% 0%
2500501 20 10% 20% 30% 25% 10% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500241 15 13% 7% 40% 33% 7% 0%
2500501 29 0% 14% 45% 31% 7% 3%
2014 2500241 9 0% 11% 22% 67% 0% 0%
2500501 31 6% 23% 35% 29% 3% 3%
2013 2500241 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500501 32 6% 19% 41% 34% 0% 0%
2012 2500241 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2500501 14 7% 14% 64% 7% 0% 7%