Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 2 0% 0% 50%
2020 5 60% 100% 40%
2019 53 71.698% 80.851% 11.321%
2018 68 89.706% 96.825% 7.353%
2017 56 69.643% 82.979% 16.071%
2016 65 90.769% 96.721% 6.154%
2015 79 81.013% 87.671% 7.595%
2014 82 78.049% 85.333% 8.537%
2013 81 90.123% 100% 9.877%
2012 79 87.342% 88.462% 1.266%
2011 91 92.308% 100% 7.692%
2010 87 79.31% 90.789% 12.644%
2009 75 82.667% 91.176% 9.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 1
  0%
  0%
  100%
2021 2500241 2
  0%
  0%
  50%
2020 2500241 5
  60%
  100%
  40%
2019 2500241 53
  72%
  81%
  11%
2018 2500241 68
  90%
  97%
  7%
2017 2500241 56
  70%
  83%
  16%
2016 2500241 65
  91%
  97%
  6%
1353 80
  20%
  100%
  80%
2015 2500241 79
  81%
  88%
  8%
2014 2500241 82
  78%
  85%
  9%
2013 2500241 81
  90%
  100%
  10%
2012 2500241 79
  87%
  88%
  1%
2011 2500241 91
  92%
  100%
  8%
2010 2500241 87
  79%
  91%
  13%
2009 2500241 75
  83%
  91%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500241 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2020 2500241 5 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2019 2500241 53 4% 2% 25% 42% 17% 11%
2018 2500241 68 4% 4% 37% 44% 3% 7%
2017 2500241 56 4% 2% 18% 46% 14% 16%
2016 2500241 65 5% 0% 52% 34% 3% 6%
1353 80 0% 0% 20% 0% 0% 80%
2015 2500241 79 5% 0% 35% 41% 11% 8%
2014 2500241 82 4% 6% 23% 45% 13% 9%
2013 2500241 81 4% 10% 48% 28% 0% 10%
2012 2500241 79 3% 3% 44% 38% 11% 1%
2011 2500241 91 3% 8% 43% 38% 0% 8%
2010 2500241 87 5% 6% 39% 30% 8% 13%
2009 2500241 75 4% 9% 49% 20% 8% 9%