Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 56.818% 100% 43.182%
2021 46 78.261% 100% 21.739%
2020 62 80.645% 100% 19.355%
2019 51 84.314% 100% 15.686%
2018 51 76.471% 97.5% 21.569%
2017 62 85.484% 100% 14.516%
2016 69 81.159% 98.246% 17.391%
2015 58 81.034% 100% 18.966%
2014 76 88.158% 100% 11.842%
2013 52 76.923% 100% 23.077%
2012 39 94.872% 100% 5.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 44
  57%
  100%
  43%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 46
  78%
  100%
  22%
2020 2500241 62
  81%
  100%
  19%
2019 2500241 51
  84%
  100%
  16%
2018 2500241 51
  76%
  98%
  22%
2017 2500241 62
  85%
  100%
  15%
2016 2500241 69
  81%
  98%
  17%
2015 2500241 58
  81%
  100%
  19%
2014 2500241 76
  88%
  100%
  12%
2013 2500241 52
  77%
  100%
  23%
2012 2500241 39
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 44 5% 23% 25% 5% 0% 43%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500241 46 4% 26% 39% 9% 0% 22%
2020 2500241 62 5% 34% 37% 5% 0% 19%
2019 2500241 51 6% 29% 45% 4% 0% 16%
2018 2500241 51 6% 29% 35% 6% 2% 22%
2017 2500241 62 3% 34% 35% 13% 0% 15%
2016 2500241 69 4% 35% 32% 10% 1% 17%
2015 2500241 58 5% 31% 28% 17% 0% 19%
2014 2500241 76 5% 30% 46% 7% 0% 12%
2013 2500241 52 2% 25% 40% 10% 0% 23%
2012 2500241 39 3% 49% 33% 10% 0% 5%