Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 100% 100% 0%
2021 39 97.436% 100% 2.564%
2020 47 93.617% 100% 6.383%
2019 49 95.918% 97.917% 2.041%
2018 50 94% 95.918% 2%
2017 55 96.364% 98.148% 1.818%
2016 50 94% 100% 6%
2015 59 93.22% 98.214% 5.085%
2014 6 33.333% 66.667% 50%
2013 72 88.889% 100% 11.111%
2012 70 88.571% 98.413% 10%
2011 66 92.424% 95.312% 3.03%
2010 61 93.443% 98.276% 4.918%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 35
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 39
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 47
  94%
  100%
  6%
2019 2500241 49
  96%
  98%
  2%
2018 2500241 50
  94%
  96%
  2%
2017 2500241 55
  96%
  98%
  2%
2016 2500241 50
  94%
  100%
  6%
2015 2500241 59
  93%
  98%
  5%
2014 2500241 6
  33%
  67%
  50%
2013 2500241 72
  89%
  100%
  11%
2012 2500241 70
  89%
  98%
  10%
2011 2500241 66
  92%
  95%
  3%
2010 2500241 61
  93%
  98%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 35 6% 3% 31% 60% 0% 0%
2021 2500241 39 5% 0% 41% 51% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 47 4% 6% 38% 45% 0% 6%
2019 2500241 49 4% 10% 61% 20% 2% 2%
2018 2500241 50 2% 2% 52% 38% 4% 2%
2017 2500241 55 5% 15% 49% 27% 2% 2%
2016 2500241 50 2% 6% 60% 26% 0% 6%
2015 2500241 59 3% 5% 59% 25% 2% 5%
2014 2500241 6 0% 0% 17% 17% 17% 50%
2013 2500241 72 6% 8% 46% 29% 0% 11%
2012 2500241 70 3% 10% 30% 46% 1% 10%
2011 2500241 66 2% 5% 47% 39% 5% 3%
2010 2500241 61 3% 10% 48% 33% 2% 5%