Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 94.118% 0%
2021 8 75% 75% 0%
2020 20 85% 85% 0%
2019 12 75% 75% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 25 96% 100% 4%
2016 22 72.727% 88.889% 18.182%
2015 30 83.333% 89.286% 6.667%
2014 39 87.179% 97.143% 10.256%
2013 20 90% 100% 10%
2012 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 17
  94%
  94%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500241 8
  75%
  75%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 20
  85%
  85%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 12
  75%
  75%
  0%
2018 2500241 11
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500241 25
  96%
  100%
  4%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 22
  73%
  89%
  18%
2500890 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 30
  83%
  89%
  7%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 39
  87%
  97%
  10%
2013 2500241 20
  90%
  100%
  10%
2012 2500241 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 17 6% 24% 29% 35% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500241 8 13% 0% 25% 25% 25% 0%
2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 20 0% 0% 40% 45% 15% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500241 12 8% 17% 42% 8% 25% 0%
2018 2500241 11 9% 9% 36% 45% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500241 25 4% 28% 56% 8% 0% 4%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 22 5% 0% 64% 5% 9% 18%
2500890 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 30 7% 7% 57% 13% 10% 7%
2500250 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2500241 39 3% 21% 31% 33% 3% 10%
2013 2500241 20 10% 10% 40% 30% 0% 10%
2012 2500241 25 4% 16% 52% 28% 0% 0%