Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 94.737% 100% 5.263%
2021 24 91.667% 100% 8.333%
2020 20 100% 100% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 17 94.118% 100% 5.882%
2017 32 100% 100% 0%
2016 23 95.652% 95.652% 0%
2015 36 100% 100% 0%
2014 40 97.5% 97.5% 0%
2013 24 100% 100% 0%
2012 27 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 19
  95%
  100%
  5%
2021 2500241 24
  92%
  100%
  8%
2020 2500241 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 22
  95%
  100%
  5%
2018 2500241 17
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500241 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 23
  96%
  96%
  0%
2015 2500241 36
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 40
  98%
  98%
  0%
2013 2500241 24
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 27
  100%
  100%
  0%
2011 2500241 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 19 5% 26% 53% 11% 0% 5%
2021 2500241 24 4% 21% 58% 8% 0% 8%
2020 2500241 20 5% 25% 65% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 22 5% 14% 59% 18% 0% 5%
2018 2500241 17 6% 24% 53% 12% 0% 6%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2017 2500241 32 3% 9% 47% 41% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 23 4% 13% 61% 17% 4% 0%
2015 2500241 36 3% 19% 61% 17% 0% 0%
2014 2500241 40 5% 3% 55% 35% 3% 0%
2013 2500241 24 8% 17% 38% 38% 0% 0%
2012 2500241 27 4% 19% 67% 11% 0% 0%
2011 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%