Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 66.667% 100% 33.333%
2021 7 85.714% 100% 14.286%
2020 18 72.222% 92.857% 22.222%
2019 12 66.667% 100% 33.333%
2018 16 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 17 94.118% 100% 5.882%
2014 13 84.615% 91.667% 7.692%
2013 19 84.211% 94.118% 10.526%
2012 24 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 9
  67%
  100%
  33%
2021 2500241 7
  86%
  100%
  14%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 18
  72%
  93%
  22%
2501002 5
  40%
  100%
  60%
2019 2500241 12
  67%
  100%
  33%
2501002 13
  46%
  86%
  46%
2018 2500241 16
  100%
  100%
  0%
2501002 38
  74%
  85%
  13%
2017 2500241 10
  100%
  100%
  0%
2501002 46
  87%
  91%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2501002 44
  77%
  87%
  11%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 17
  94%
  100%
  6%
2501002 55
  60%
  82%
  27%
2014 2500241 13
  85%
  92%
  8%
2501002 61
  66%
  93%
  30%
2013 2500241 19
  84%
  94%
  11%
2501002 85
  66%
  77%
  14%
2012 2500241 24
  88%
  100%
  12%
2501002 67
  70%
  85%
  18%
2011 2501002 80
  64%
  70%
  9%
2010 2501002 38
  37%
  54%
  32%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 9 0% 11% 44% 11% 0% 33%
2021 2500241 7 0% 29% 57% 0% 0% 14%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 18 0% 28% 44% 0% 6% 22%
2501002 5 0% 0% 40% 0% 0% 60%
2019 2500241 12 8% 8% 42% 8% 0% 33%
2501002 13 0% 0% 15% 23% 8% 46%
2018 2500241 16 6% 6% 75% 13% 0% 0%
2501002 38 3% 5% 26% 39% 13% 13%
2017 2500241 10 10% 0% 90% 0% 0% 0%
2501002 46 0% 2% 35% 50% 9% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 6 17% 0% 50% 33% 0% 0%
2501002 44 5% 0% 23% 50% 11% 11%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500241 17 0% 6% 53% 35% 0% 6%
2501002 55 4% 2% 16% 38% 13% 27%
2014 2500241 13 8% 0% 38% 38% 8% 8%
2501002 61 3% 2% 33% 28% 5% 30%
2013 2500241 19 5% 37% 26% 16% 5% 11%
2501002 85 1% 4% 20% 41% 20% 14%
2012 2500241 24 4% 17% 50% 17% 0% 13%
2501002 67 3% 4% 24% 39% 12% 18%
2011 2501002 80 1% 3% 29% 31% 28% 9%
2010 2501002 38 3% 3% 13% 18% 32% 32%