Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 79.592% 90.698% 12.245%
2021 41 68.293% 80% 14.634%
2020 49 87.755% 95.556% 8.163%
2019 49 89.796% 100% 10.204%
2018 53 92.453% 96.078% 3.774%
2017 55 94.545% 98.113% 3.636%
2016 57 89.474% 96.226% 7.018%
2015 59 93.22% 98.214% 5.085%
2014 69 91.304% 98.438% 7.246%
2013 65 92.308% 100% 7.692%
2012 63 96.825% 98.387% 1.587%
2011 49 95.918% 100% 4.082%
2010 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 49
  80%
  91%
  12%
2021 2500241 41
  68%
  80%
  15%
2020 2500241 49
  88%
  96%
  8%
2019 2500241 49
  90%
  100%
  10%
2018 2500241 53
  92%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 55
  95%
  98%
  4%
2016 2500241 57
  89%
  96%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500241 59
  93%
  98%
  5%
2014 2500241 69
  91%
  98%
  7%
2013 2500241 65
  92%
  100%
  8%
2012 2500241 63
  97%
  98%
  2%
2011 2500241 49
  96%
  100%
  4%
2010 2500241 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 49 2% 6% 20% 51% 8% 12%
2021 2500241 41 5% 0% 22% 41% 17% 15%
2020 2500241 49 4% 14% 35% 35% 4% 8%
2019 2500241 49 4% 2% 27% 57% 0% 10%
2018 2500241 53 6% 4% 40% 43% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 55 4% 2% 31% 58% 2% 4%
2016 2500241 57 4% 2% 19% 65% 4% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500241 59 0% 2% 36% 56% 2% 5%
2014 2500241 69 1% 6% 33% 51% 1% 7%
2013 2500241 65 5% 14% 32% 42% 0% 8%
2012 2500241 63 5% 19% 33% 40% 2% 2%
2011 2500241 49 4% 2% 39% 51% 0% 4%
2010 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%