Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 90.244% 92.5% 2.439%
2021 43 83.721% 94.737% 11.628%
2020 51 92.157% 97.917% 5.882%
2019 49 89.796% 97.778% 8.163%
2018 55 87.273% 92.308% 5.455%
2017 58 91.379% 100% 8.621%
2016 61 83.607% 96.226% 13.115%
2015 60 85% 98.077% 13.333%
2014 69 97.101% 100% 2.899%
2013 68 97.059% 100% 2.941%
2012 59 86.441% 92.727% 6.78%
2011 47 95.745% 100% 4.255%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 41
  90%
  92%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 43
  84%
  95%
  12%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 51
  92%
  98%
  6%
2019 2500241 49
  90%
  98%
  8%
2018 2500241 55
  87%
  92%
  5%
2017 2500241 58
  91%
  100%
  9%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 61
  84%
  96%
  13%
2015 2500241 60
  85%
  98%
  13%
2014 2500241 69
  97%
  100%
  3%
2013 2500241 68
  97%
  100%
  3%
2012 2500241 59
  86%
  93%
  7%
2011 2500241 47
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 41 5% 7% 22% 56% 7% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500241 43 2% 12% 35% 35% 5% 12%
1353 64 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2020 2500241 51 6% 12% 41% 33% 2% 6%
2019 2500241 49 4% 20% 35% 31% 2% 8%
2018 2500241 55 5% 4% 44% 35% 7% 5%
2017 2500241 58 7% 7% 47% 31% 0% 9%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500241 61 3% 13% 33% 34% 3% 13%
2015 2500241 60 7% 15% 38% 25% 2% 13%
2014 2500241 69 6% 9% 61% 22% 0% 3%
2013 2500241 68 4% 6% 46% 41% 0% 3%
2012 2500241 59 7% 10% 36% 34% 7% 7%
2011 2500241 47 6% 9% 62% 19% 0% 4%