Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 76.364% 87.5% 12.727%
2021 50 66% 78.571% 16%
2020 40 85% 94.444% 10%
2019 54 90.741% 100% 9.259%
2018 55 92.727% 96.226% 3.636%
2017 54 87.037% 95.918% 9.259%
2016 67 83.582% 96.552% 13.433%
2015 63 85.714% 91.525% 6.349%
2014 69 86.957% 98.361% 11.594%
2013 78 92.308% 100% 7.692%
2012 68 83.824% 96.61% 13.235%
2011 70 85.714% 100% 14.286%
2010 56 91.071% 94.444% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 55
  76%
  88%
  13%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500241 50
  66%
  79%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 40
  85%
  94%
  10%
2019 2500241 54
  91%
  100%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500241 55
  93%
  96%
  4%
2017 2500241 54
  87%
  96%
  9%
1355 28
  0%
  0%
  100%
2016 2500241 67
  84%
  97%
  13%
2015 2500241 63
  86%
  92%
  6%
2014 2500241 69
  87%
  98%
  12%
2013 2500241 78
  92%
  100%
  8%
2012 2500241 68
  84%
  97%
  13%
2011 2500241 70
  86%
  100%
  14%
2010 2500241 56
  91%
  94%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 55 4% 13% 33% 27% 11% 13%
1353 64 0% 0% 75% 0% 25% 0%
2021 2500241 50 4% 6% 22% 34% 18% 16%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 40 3% 0% 30% 53% 5% 10%
2019 2500241 54 6% 7% 48% 30% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500241 55 5% 5% 49% 33% 4% 4%
2017 2500241 54 4% 2% 61% 20% 4% 9%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500241 67 4% 10% 48% 21% 3% 13%
2015 2500241 63 5% 3% 56% 22% 8% 6%
2014 2500241 69 3% 12% 52% 20% 1% 12%
2013 2500241 78 5% 12% 69% 6% 0% 8%
2012 2500241 68 3% 12% 50% 19% 3% 13%
2011 2500241 70 4% 7% 24% 50% 0% 14%
2010 2500241 56 4% 2% 45% 41% 5% 4%