Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 70.909% 81.25% 12.727%
2021 52 75% 82.979% 9.615%
2020 50 84% 97.674% 14%
2019 60 71.667% 82.692% 13.333%
2018 57 87.719% 89.286% 1.754%
2017 66 75.758% 84.746% 10.606%
2016 71 77.465% 84.615% 8.451%
2015 67 76.119% 85% 10.448%
2014 72 87.5% 95.455% 8.333%
2013 80 81.25% 86.667% 6.25%
2012 87 85.057% 91.358% 6.897%
2011 68 63.235% 81.132% 22.059%
2010 62 83.871% 92.857% 9.677%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 55
  71%
  81%
  13%
2503702 7
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 52
  75%
  83%
  10%
2503702 12
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 50
  84%
  98%
  14%
2019 2500241 60
  72%
  83%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500241 57
  88%
  89%
  2%
2017 2500241 66
  76%
  85%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 71
  77%
  85%
  8%
2015 2500241 67
  76%
  85%
  10%
2014 2500241 72
  88%
  95%
  8%
2013 2500241 80
  81%
  87%
  6%
2012 2500241 87
  85%
  91%
  7%
2011 2500241 68
  63%
  81%
  22%
2010 2500241 62
  84%
  93%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 55 5% 2% 22% 42% 16% 13%
2503702 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2021 2500241 52 0% 0% 29% 46% 15% 10%
2503702 12 25% 17% 50% 8% 0% 0%
2020 2500241 50 6% 2% 36% 40% 2% 14%
2019 2500241 60 5% 3% 22% 42% 15% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500241 57 5% 0% 40% 42% 11% 2%
2017 2500241 66 6% 5% 33% 30% 14% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 71 6% 0% 28% 44% 14% 8%
2015 2500241 67 3% 6% 30% 37% 13% 10%
2014 2500241 72 6% 4% 29% 49% 4% 8%
2013 2500241 80 5% 4% 31% 41% 13% 6%
2012 2500241 87 5% 3% 38% 39% 8% 7%
2011 2500241 68 1% 3% 22% 37% 15% 22%
2010 2500241 62 5% 2% 29% 48% 6% 10%