Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 97.619% 100% 2.381%
2021 47 93.617% 95.652% 2.128%
2020 42 90.476% 97.436% 7.143%
2019 50 96% 96% 0%
2018 50 98% 98% 0%
2017 55 90.909% 92.593% 1.818%
2016 56 98.214% 100% 1.786%
2015 65 93.846% 100% 6.154%
2014 61 95.082% 96.667% 1.639%
2013 73 98.63% 98.63% 0%
2012 68 92.647% 98.438% 5.882%
2011 67 92.537% 100% 7.463%
2010 59 98.305% 100% 1.695%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 42
  98%
  100%
  2%
2021 2500241 47
  94%
  96%
  2%
2020 2500241 42
  90%
  97%
  7%
2019 2500241 50
  96%
  96%
  0%
2018 2500241 50
  98%
  98%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500241 55
  91%
  93%
  2%
2016 2500241 56
  98%
  100%
  2%
2015 2500241 65
  94%
  100%
  6%
2014 2500241 61
  95%
  97%
  2%
2013 2500241 73
  99%
  99%
  0%
2012 2500241 68
  93%
  98%
  6%
2011 2500241 67
  93%
  100%
  7%
2010 2500241 59
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 42 5% 19% 55% 19% 0% 2%
2021 2500241 47 4% 34% 45% 11% 4% 2%
2020 2500241 42 5% 14% 50% 21% 2% 7%
2019 2500241 50 0% 12% 48% 36% 4% 0%
2018 2500241 50 6% 4% 74% 14% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500241 55 5% 9% 38% 38% 7% 2%
2016 2500241 56 4% 4% 45% 46% 0% 2%
2015 2500241 65 6% 35% 48% 5% 0% 6%
2014 2500241 61 5% 11% 77% 2% 3% 2%
2013 2500241 73 4% 3% 74% 18% 1% 0%
2012 2500241 68 3% 0% 57% 32% 1% 6%
2011 2500241 67 0% 7% 52% 33% 0% 7%
2010 2500241 59 0% 10% 66% 22% 0% 2%