Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 75.51% 100% 24.49%
2021 63 85.714% 100% 14.286%
2020 57 77.193% 91.667% 15.789%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 49
  76%
  100%
  24%
2021 2500241 63
  86%
  100%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 57
  77%
  92%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 49 4% 4% 57% 10% 0% 24%
2021 2500241 63 3% 3% 27% 52% 0% 14%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 57 0% 2% 33% 42% 7% 16%