Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 104 22 40
2016 92 16 40
2015 84 14 40
2014 78 20 40
2013 88 18 40
2012 104 16 40
2011 87 12 40
2010 75 9 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 96.13% %
2019 94.88% 100%
2018 83.33% %
2017 80.69% 79.17%
2016 75% 66.2%
2015 77.98% 78.8%
2014 80.76% 78.68%
2013 78.69% 69.13%
2012 73.22% 70.9%
2011 75.06% 69.96%
2010 68.09% 56.2%
2009 73.95% 73.95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats