Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 96.13% %
2019 94.88% 100%
2018 83.33% %
2017 80.69% 79.17%
2016 75% 66.2%
2015 77.98% 78.8%
2014 80.76% 78.68%
2013 78.69% 69.13%
2012 73.22% 70.9%
2011 75.06% 69.96%
2010 68.09% 56.2%
2009 73.95% 73.95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats