Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 14 92.857% 100% 7.143%
2018 13 84.615% 100% 15.385%
2016 9 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 14
  93%
  100%
  7%
2018 2500245 13
  85%
  100%
  15%
2016 2500245 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500245 14 7% 21% 43% 21% 0% 7%
2018 2500245 13 8% 8% 62% 8% 0% 15%
2016 2500245 9 11% 22% 56% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%