Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 408 51 80
2021 411 62 80
2020 526 76 80
2019 435 76 80
2018 431 82 80
2017 414 84 80
2016 388 73 80
2015 330 56 80
2014 337 62 80
2013 409 73 80
2012 454 61 80
2011 548 75 80
2010 454 71 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 82%
59
10%
7
6%
4
3%
2
0%
0
0%
0
72
2021 75%
57
14%
11
5%
4
1%
1
1%
1
3%
2
76
2020 81%
63
10%
8
8%
6
0%
0
1%
1
0%
0
78
2019 77%
63
9%
7
10%
8
0%
0
1%
1
4%
3
82
2018 91%
70
5%
4
1%
1
0%
0
1%
1
1%
1
77
2017 64%
56
13%
11
15%
13
2%
2
2%
2
5%
4
88
2016 74%
60
7%
6
14%
11
2%
2
1%
1
1%
1
81
2015 67%
51
12%
9
18%
14
0%
0
0%
0
3%
2
76
2014 60%
46
21%
16
17%
13
1%
1
0%
0
1%
1
77
2013 68%
56
7%
6
23%
19
1%
1
0%
0
0%
0
82
2012 66%
53
13%
10
15%
12
3%
2
4%
3
0%
0
80
2011 55%
44
5%
4
24%
19
4%
3
10%
8
3%
2
80
2010 62%
47
5%
4
26%
20
4%
3
3%
2
0%
0
76
2009 46%
38
10%
8
31%
26
4%
3
10%
8
0%
0
83