UAB

Grau en Geografia i Ordenació del Territori ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000226 Graduat en Geografia i Ordenació del Territori
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 79% 97% 18%
2021 69% 97% 29%
2020 79% 98% 20%
2019 88% 97% 9%
2018 82% 93% 12%
2017 76% 91% 16%
2016 74% 89% 18%
2015 77% 91% 15%
2014 74% 89% 16%
2013 75% 89% 16%
2012 72% 88% 19%
2011 61% 86% 28%
2010 64% 86% 26%
2009 62% 86% 29%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 14 14 44 25 3
2021 10 17 44 27 3
2020 7 23 40 29 2
2019 4 13 45 35 3
2018 3 8 43 38 7
2017 3 6 38 44 9
2016 3 5 37 45 11
2015 3 6 36 46 9
2014 2 7 35 45 11
2013 3 6 35 45 11
2012 3 4 36 45 12
2011 2 5 33 45 14
2010 2 5 37 42 14
2009 2 4 34 47 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101623 Anàlisi Espacial i Models 6 0 0 3 1 0 2 67% 100% 33%
101617 Biogeografia 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
101601 Desenvolupament Local i Territori 6 1 0 3 1 1 0 83% 83% 0%
101622 Diagnosi i Planificació Ambiental 5 1 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
100081 Geografia de la Ciutat Contemporània 4 1 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
101627 Geografia de la Muntanya 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101626 Geografia del Litoral 5 1 1 0 2 0 1 80% 100% 20%
101607 Geografia del Turisme 6 1 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
101588 Geografia Dels Recursos Hídrics 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101608 Geografia d'Europa 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101581 Geografia Econòmica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101606 Geografia Humana Aplicada 7 1 1 2 0 0 3 57% 100% 43%
101580 Geografia Rural 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101614 Metodologia de la Recerca en Ciències Socials 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101604 Migracions i Societat 5 0 0 1 1 1 2 40% 67% 40%
101599 Mobilitat i Transport 9 1 1 2 5 0 0 100% 100% 0%
101621 Ordenació del Territori 4 0 1 0 0 0 3 25% 100% 75%
101613 Pensament Geogràfic 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101594 Planificació del Medi Físic 3 0 2 0 0 0 1 67% 100% 33%
101598 Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats 5 0 0 1 1 0 3 40% 100% 60%
101611 Teledetecció i Fotointerpretació 3 1 0 0 1 0 1 67% 100% 33%
101620 Treball de Fi de Grau 6 0 0 5 1 0 0 100% 100% 0%