UAB

Grau en Estudis de Català i de Clàssiques ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000370 Graduat en Estudis de Català i de Clàssiques
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 92% 92% 0%
2016 56% 82% 31%
2015 78% 85% 8%
2014 70% 79% 12%
2013 82% 89% 7%
2012 72% 76% 6%
2011 68% 80% 16%
2010 62% 85% 27%
2009 93% 93% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 33 0 67 0 0
2017 8 8 27 49 8
2016 3 11 24 45 18
2015 13 0 33 38 15
2014 11 11 23 34 21
2013 22 10 23 33 11
2012 24 6 27 19 24
2011 9 9 29 32 20
2010 0 0 37 48 15
2009 0 7 53 33 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np