Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 40 6 20
2014 37 5 20
2013 44 8 20
2012 38 5 30
2011 55 9 30
2010 34 3 30

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2017 100%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
2
2016 83%
5
0%
0
17%
1
0%
0
0%
0
0%
0
6
2015 100%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
2
2014 100%
5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5
2013 78%
7
0%
0
22%
2
0%
0
0%
0
0%
0
9
2012 67%
4
0%
0
17%
1
0%
0
0%
0
17%
1
6
2011 67%
10
7%
1
27%
4
0%
0
0%
0
0%
0
15
2010 100%
7
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
7
2009 50%
2
0%
0
50%
2
0%
0
0%
0
0%
0
4