Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 0%
0h
30%
16h
47%
25h
0%
0h
11%
6h
11%
6h
53h
2018 3%
3h
45%
52h
41%
47h
0%
0h
1%
1h
10%
12h
115h
2017 6%
11h
30%
57h
20%
38h
0%
0h
26%
50h
18%
35h
191h
2016 10%
18h
29%
54h
34%
64h
0%
0h
18%
33h
10%
19h
188h
2015 6%
8h
30%
42h
28%
40h
0%
0h
21%
30h
15%
22h
142h
2014 17%
41h
36%
89h
30%
75h
0%
0h
11%
27h
6%
16h
248h
2013 14%
46h
37%
122h
17%
55h
9%
30h
15%
50h
7%
24h
328h
2012 15%
33h
33%
76h
14%
31h
11%
24h
24%
54h
4%
10h
227h
2011 23%
43h
21%
40h
19%
36h
14%
27h
19%
37h
5%
9h
191h
2010 10%
9h
34%
30h
18%
16h
15%
13h
21%
19h
1%
1h
89h
2009 5%
3h
23%
15h
28%
18h
34%
22h
6%
4h
5%
3h
64h