UAB

Grau en Estudis de Francès i Espanyol ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000375 Graduat en Estudis de Francès i d'Espanyol
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 100% 20%
2020 100% 100% 0%
2019 88% 100% 12%
2018 91% 98% 7%
2017 90% 96% 7%
2016 80% 91% 12%
2015 73% 88% 18%
2014 72% 90% 20%
2013 59% 79% 25%
2012 57% 74% 23%
2011 56% 72% 23%
2010 66% 80% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 25% 50% 25% 0%
2020 0% 44% 44% 11% 0%
2019 0% 14% 57% 29% 0%
2018 15% 13% 40% 30% 2%
2017 8% 15% 51% 21% 4%
2016 3% 12% 35% 42% 9%
2015 7% 15% 29% 37% 12%
2014 4% 12% 36% 38% 10%
2013 6% 7% 30% 35% 21%
2012 2% 10% 26% 36% 26%
2011 3% 6% 29% 34% 28%
2010 0% 9% 28% 43% 20%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103379 Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103388 Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103404 Treball de Fi de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%