UAB

Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol

Dades DGU
  • GRAU00000378 Graduat en Estudis d'Anglès i Espanyol
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 81% 89% 9%
2020 85% 91% 7%
2019 83% 91% 9%
2018 79% 86% 8%
2017 82% 87% 5%
2016 81% 87% 7%
2015 82% 88% 6%
2014 84% 89% 6%
2013 80% 87% 9%
2012 77% 84% 8%
2011 74% 79% 8%
2010 70% 83% 16%
2009 64% 83% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 12 39 33 11
2020 5 15 43 29 9
2019 6 13 44 28 9
2018 3 8 45 29 14
2017 6 7 39 35 13
2016 5 9 35 37 13
2015 6 10 34 38 12
2014 6 10 38 35 11
2013 5 10 40 32 13
2012 2 5 38 39 16
2011 2 6 32 40 21
2010 1 3 37 43 17
2009 2 4 30 46 17
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 4 1 0 1 1 1 0 75% 75% 0%
103395 Arts i Literatura Italianes 6 0 0 2 4 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 6 0 3 0 3 0 0 100% 100% 0%
100582 Comentari de Textos Literaris 22 1 1 6 10 2 2 82% 90% 9%
100581 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 25 0 1 3 17 0 4 84% 100% 16%
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102364 Creació d'Empreses 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103793 Cultura i Societat Basques 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
100598 Dialectologia de l'Espanyol 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
101726 Educació de la Veu i la Seva Salut 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101544 Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 29 0 0 11 9 8 1 69% 71% 3%
100587 Fonètica i Fonologia de l'Espanyol 25 1 0 5 15 2 1 88% 91% 4%
102280 Gènere i Dret 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101543 Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100225 Gramàtica Anglesa 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 32 3 1 13 9 6 0 81% 81% 0%
100597 Gramàtica Històrica de l'Espanyol 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100211 Història de la Cultura Alemanya 4 0 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
100193 Història de la Llengua Anglesa I 4 0 1 1 1 1 0 75% 75% 0%
100192 Història de la Llengua Anglesa II 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103376 Història de la Llengua Basca 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100596 Història de la Llengua Espanyola 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 29 1 1 17 10 0 0 100% 100% 0%
100191 Història i Cultura Dels Estats Units 23 2 5 10 6 0 0 100% 100% 0%
101551 Idioma I: Coreà Modern 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101550 Idioma II: Coreà Modern 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101570 Idioma III: Japonès Modern 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 14 0 3 7 2 1 1 86% 92% 7%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 3 1 0 1 0 0 1 67% 100% 33%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 3 0 2 0 1 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 4 0 0 1 3 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 11 0 0 5 5 0 1 91% 100% 9%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma Modern III (Alemany) 4 0 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma Modern IV (Alemany) 3 0 2 0 1 0 0 100% 100% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la Lingüística 34 0 1 8 16 6 3 74% 81% 9%
103547 Introducció a la Literatura Espanyola I 43 3 2 13 19 1 5 86% 97% 12%
103548 Introducció a la Literatura Espanyola II 45 2 0 13 11 6 13 58% 81% 29%
100604 Introducció a la Llengua Espanyola 33 3 4 4 6 6 10 52% 74% 30%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 5 0 1 3 0 0 1 80% 100% 20%
100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100270 Literatura Anglesa del Segle XX 36 1 2 12 9 8 4 67% 75% 11%
103387 Literatura Basca 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100271 Literatura Comparada 31 1 7 8 6 1 8 71% 96% 26%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 7 2 2 0 3 0 0 100% 100% 0%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100250 Literatura del Romanticisme Anglès 27 1 8 17 0 0 1 96% 100% 4%
100595 Literatura Espanyola Contemporània 33 3 3 10 9 4 4 76% 86% 12%
100593 Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme 37 2 0 12 13 8 2 73% 77% 5%
100624 Literatura Espanyola del Segle XVI 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100623 Literatura Espanyola del Segle XVII 23 1 4 10 6 0 2 91% 100% 9%
100622 Literatura Espanyola Medieval 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 10 0 4 5 0 0 1 90% 100% 10%
100630 Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica Al Segle XIX 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100629 Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània 5 1 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
100248 Literatura Nord-americana del Segle XIX 25 2 1 9 6 4 3 72% 82% 12%
100247 Literatura Nord-americana Moderna 10 0 0 2 6 2 0 80% 80% 0%
100246 Literatura Victoriana 26 2 1 20 3 0 0 100% 100% 0%
100603 Llengua Espanyola Oral i Escrita 34 1 0 11 12 5 5 71% 83% 15%
100274 Llenguatge, Cultura i Cognició 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
101733 Llenguatge i Psicopatologia 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100599 Metodologia de la Llengua i la Literatura Espanyoles 28 2 3 16 5 1 1 93% 96% 4%
100586 Morfologia de l'Espanyol 27 1 0 11 12 3 0 89% 89% 0%
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 4 0 1 1 2 0 0 100% 100% 0%
100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 0 1 2 3 0 0 100% 100% 0%
100262 Pensament Literari 8 0 1 5 0 0 2 75% 100% 25%
103511 Pràctiques Externes 15 0 12 2 1 0 0 100% 100% 0%
101713 Psicologia de la Memòria i les Seves Aplicacions en el Llenguatge 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i Pragmàtica 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100223 Sintaxi Anglesa 19 2 1 7 7 2 0 89% 89% 0%
100584 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100583 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple 36 0 0 9 18 3 5 77% 90% 14%
101129 Sociologia Ambiental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 8 0 0 5 2 0 1 88% 100% 12%
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 5 0 0 3 2 0 0 100% 100% 0%
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 4 0 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 7 0 6 1 0 0 0 100% 100% 0%
101547 Text i Context I: Coreà 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia Lingüística 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100252 Tradició Literària Occidental II 6 1 2 3 0 0 0 100% 100% 0%
103510 Treball de Fi de Grau 26 2 10 7 4 0 3 88% 100% 12%
100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 3 0 1 0 0 0 2 33% 100% 67%
100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100234 Ús de la Llengua Anglesa I 30 0 0 7 16 5 1 79% 82% 3%
100233 Ús de la Llengua Anglesa II 33 0 0 5 10 12 6 45% 56% 18%
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 39 0 3 15 6 11 4 62% 69% 10%