Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 114 14 30
2022 140 27 30
2021 172 31 30
2020 128 22 30
2019 129 30 30
2018 130 21 30
2017 96 16 30
2016 135 32 30
2015 132 30 30
2014 163 29 30
2013 165 32 30
2012 192 24 30
2011 213 30 30
2010 113 19 30

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21091: Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 172 31 30
2020 128 22 30
2019 129 30 30
2018 130 21 30
2017 96 16 30
2016 135 32 30
2015 132 30 30
2014 163 29 30
2013 165 32 30
2012 192 24 30
2011 213 30 30
2010 113 19 30

21143: Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 114 14 30
2022 140 27 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 80.08% 0%
2021 75.38% 76.79%
2020 68.36% 58.54%
2019 75.94% 70.75%
2018 75.17% 54.84%
2017 74.47% 47.5%
2016 80.42% 68.88%
2015 80.04% 66.88%
2014 70.49% 66.96%
2013 70.92% 69.97%
2012 73.88% 68.34%
2011 64.6% 59.08%
2010 67.02% 67.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats