Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 33.333% 50% 33.333%
2021 8 37.5% 50% 25%
2020 7 57.143% 66.667% 14.286%
2019 4 75% 100% 25%
2018 14 42.857% 46.154% 7.143%
2017 6 16.667% 20% 16.667%
2016 14 50% 58.333% 14.286%
2015 8 62.5% 71.429% 12.5%
2014 9 55.556% 62.5% 11.111%
2013 10 70% 77.778% 10%
2012 17 23.529% 28.571% 17.647%
2011 32 25% 38.095% 34.375%
2010 14 14.286% 25% 42.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 3
  33%
  50%
  33%
2021 2502533 8
  38%
  50%
  25%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2020 2502533 7
  57%
  67%
  14%
2019 2502533 4
  75%
  100%
  25%
2018 2502533 14
  43%
  46%
  7%
2017 2502533 6
  17%
  20%
  17%
2016 2502533 14
  50%
  58%
  14%
2015 2502533 8
  62%
  71%
  12%
2014 2502533 9
  56%
  62%
  11%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2013 2502533 10
  70%
  78%
  10%
2500173 3
  0%
  0%
  33%
2012 2502533 17
  24%
  29%
  18%
2500173 9
  44%
  80%
  44%
2011 2502533 32
  25%
  38%
  34%
2500173 90
  72%
  87%
  17%
2010 2502533 14
  14%
  25%
  43%
2500173 105
  65%
  78%
  17%
2009 2500173 69
  70%
  86%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 3 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2021 2502533 8 0% 0% 0% 38% 38% 25%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2502533 7 0% 0% 0% 57% 29% 14%
2019 2502533 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 2502533 14 7% 0% 7% 21% 50% 7%
2017 2502533 6 0% 0% 17% 0% 67% 17%
2016 2502533 14 0% 0% 14% 36% 36% 14%
2015 2502533 8 0% 0% 25% 38% 25% 13%
2014 2502533 9 0% 0% 11% 44% 33% 11%
2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2502533 10 0% 0% 10% 60% 20% 10%
2500173 3 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2012 2502533 17 0% 0% 0% 24% 59% 18%
2500173 9 0% 11% 11% 22% 11% 44%
2011 2502533 32 0% 0% 16% 9% 41% 34%
2500173 90 1% 1% 18% 52% 11% 17%
2010 2502533 14 0% 0% 7% 7% 43% 43%
2500173 105 2% 8% 20% 35% 18% 17%
2009 2500173 69 4% 4% 29% 32% 12% 19%