Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500249 20
  90%
  95%
  5%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500249 16
  94%
  94%
  0%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2020 2500249 26
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500249 18
  89%
  100%
  11%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500249 20
  90%
  90%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 17
  82%
  100%
  18%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2016 2500249 16
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 9
  100%
  100%
  0%
2014 2500249 35
  86%
  94%
  9%
2013 2500249 30
  90%
  93%
  3%
2012 2500249 27
  96%
  100%
  4%
2011 2500249 23
  100%
  100%
  0%
2010 2500249 17
  76%
  81%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 20 0% 5% 55% 25% 5% 5%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2021 2501913 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 16 0% 0% 50% 44% 6% 0%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2020 2500249 26 0% 0% 54% 38% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502533 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 18 6% 6% 56% 22% 0% 11%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2018 2500249 20 10% 10% 20% 50% 10% 0%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500249 17 6% 0% 18% 59% 0% 18%
1353 112 0% 0% 14% 71% 0% 14%
2016 2500249 16 0% 0% 75% 19% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500249 9 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2014 2500249 35 6% 9% 54% 17% 6% 9%
2013 2500249 30 0% 0% 60% 30% 7% 3%
2012 2500249 27 7% 15% 48% 26% 0% 4%
2011 2500249 23 0% 0% 30% 70% 0% 0%
2010 2500249 17 6% 0% 24% 47% 18% 6%