Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 75% 100% 25%
2021 3 66.667% 66.667% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 6 83.333% 100% 16.667%
2018 15 93.333% 93.333% 0%
2017 6 66.667% 100% 33.333%
2016 7 71.429% 83.333% 14.286%
2015 5 80% 100% 20%
2014 7 85.714% 100% 14.286%
2013 10 90% 90% 0%
2012 10 80% 88.889% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 5
  100%
  100%
  0%
2502533 4
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 3
  67%
  67%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2020 2502533 6
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 6
  83%
  100%
  17%
2018 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 15
  93%
  93%
  0%
2017 2502533 6
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  71%
  83%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501818 1
  100%
  100%
  0%
2502533 5
  80%
  100%
  20%
2014 2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  86%
  100%
  14%
2013 2501913 5
  100%
  100%
  0%
2502533 10
  90%
  90%
  0%
2012 2502533 10
  80%
  89%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 5 20% 40% 40% 0% 0% 0%
2502533 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
1353 80 20% 0% 20% 40% 0% 20%
2020 2502533 6 17% 17% 33% 17% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502533 6 0% 0% 33% 50% 0% 17%
2018 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 15 7% 13% 13% 60% 7% 0%
2017 2502533 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501913 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 7 14% 14% 29% 14% 14% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2014 2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 7 14% 0% 14% 57% 0% 14%
2013 2501913 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2502533 10 10% 20% 20% 40% 10% 0%
2012 2502533 10 10% 10% 20% 40% 10% 10%