Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 75% 90% 16.667%
2021 4 75% 100% 25%
2020 5 40% 66.667% 40%
2019 8 100% 100% 0%
2018 12 75% 81.818% 8.333%
2017 19 57.895% 61.111% 5.263%
2016 6 50% 50% 0%
2015 14 57.143% 66.667% 14.286%
2014 12 41.667% 55.556% 25%
2013 8 50% 80% 37.5%
2012 10 90% 100% 10%
2011 17 82.353% 87.5% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2502533 12
  75%
  90%
  17%
2021 2501913 3
  33%
  100%
  67%
2502533 4
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 5
  40%
  67%
  40%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2502533 8
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2502533 12
  75%
  82%
  8%
2017 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501857 3
  67%
  100%
  33%
2502533 19
  58%
  61%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501857 2
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  50%
  50%
  0%
2015 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 14
  57%
  67%
  14%
2014 2501913 4
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 12
  42%
  56%
  25%
2013 2501857 2
  100%
  100%
  0%
2502533 8
  50%
  80%
  38%
2012 2502533 10
  90%
  100%
  10%
2011 2502533 17
  82%
  88%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2502533 12 0% 0% 42% 33% 8% 17%
2021 2501913 3 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2502533 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501913 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 5 0% 20% 20% 0% 20% 40%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501913 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2502533 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2502533 12 8% 17% 8% 42% 17% 8%
2017 2501913 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2502533 19 0% 5% 26% 26% 37% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501857 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 6 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2501913 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2502533 14 7% 0% 21% 29% 29% 14%
2014 2501913 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 12 0% 0% 8% 33% 33% 25%
2013 2501857 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2502533 8 0% 13% 0% 38% 13% 38%
2012 2502533 10 0% 0% 40% 50% 0% 10%
2011 2502533 17 6% 29% 18% 29% 12% 6%