Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 7 85.714% 100% 14.286%
2019 6 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 6 83.333% 100% 16.667%
2016 7 42.857% 75% 42.857%
2015 5 100% 100% 0%
2014 9 77.778% 100% 22.222%
2013 9 100% 100% 0%
2012 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2021 2502533 4
  100%
  100%
  0%
2020 2502533 7
  86%
  100%
  14%
2019 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  100%
  100%
  0%
2018 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 11
  100%
  100%
  0%
2017 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  83%
  100%
  17%
2016 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  43%
  75%
  43%
2015 2502533 5
  100%
  100%
  0%
2014 2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 9
  78%
  100%
  22%
2013 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 9
  100%
  100%
  0%
2012 2502533 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502533 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2020 2502533 7 14% 14% 57% 0% 0% 14%
2019 2501913 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 6 17% 83% 0% 0% 0% 0%
2018 2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 11 0% 36% 45% 18% 0% 0%
2017 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 6 17% 17% 17% 33% 0% 17%
2016 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 7 0% 0% 43% 0% 14% 43%
2015 2502533 5 20% 0% 60% 20% 0% 0%
2014 2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 9 11% 11% 22% 33% 0% 22%
2013 2501913 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 9 11% 22% 67% 0% 0% 0%
2012 2502533 9 11% 0% 67% 22% 0% 0%