Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 81.818% 90% 9.091%
2021 3 100% 100% 0%
2020 6 66.667% 100% 33.333%
2019 7 71.429% 83.333% 14.286%
2018 6 83.333% 100% 16.667%
2017 17 88.235% 93.75% 5.882%
2016 6 66.667% 80% 16.667%
2015 10 80% 100% 20%
2014 8 25% 66.667% 62.5%
2013 8 87.5% 100% 12.5%
2012 10 100% 100% 0%
2011 14 57.143% 80% 28.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 11
  82%
  90%
  9%
2021 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2020 2502533 6
  67%
  100%
  33%
2019 2502533 7
  71%
  83%
  14%
2018 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  83%
  100%
  17%
2017 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 17
  88%
  94%
  6%
2016 2502533 6
  67%
  80%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502533 10
  80%
  100%
  20%
2014 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 8
  25%
  67%
  62%
2013 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2502533 8
  88%
  100%
  12%
2012 2502533 10
  100%
  100%
  0%
2011 2502533 14
  57%
  80%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 11 9% 9% 36% 27% 9% 9%
2021 2502533 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2020 2502533 6 0% 0% 0% 50% 0% 33%
2019 2502533 7 14% 29% 14% 14% 14% 14%
2018 2501913 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2017 2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 17 0% 12% 29% 47% 6% 6%
2016 2502533 6 17% 17% 33% 0% 17% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502533 10 0% 10% 40% 30% 0% 20%
2014 2501913 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2502533 8 0% 0% 13% 13% 13% 63%
2013 2501913 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 8 0% 0% 38% 50% 0% 13%
2012 2502533 10 10% 20% 30% 40% 0% 0%
2011 2502533 14 7% 7% 21% 21% 14% 29%