Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500249 20
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500249 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2500249 7
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 20 0% 0% 85% 15% 0% 0%
2021 2501913 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 12 0% 17% 75% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500249 9 11% 22% 56% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502533 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500249 7 0% 0% 86% 0% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%