Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 87.302% 91.667% 4.762%
2021 51 50.98% 56.522% 9.804%
2020 69 68.116% 72.308% 5.797%
2019 55 65.455% 72% 9.091%
2018 53 75.472% 78.431% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 63
  87%
  92%
  5%
2504394 27
  85%
  85%
  0%
2021 2503702 51
  51%
  57%
  10%
2020 2503702 69
  68%
  72%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2503702 55
  65%
  72%
  9%
2018 2503702 53
  75%
  78%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 63 3% 0% 22% 62% 8% 5%
2504394 27 7% 0% 19% 59% 15% 0%
2021 2503702 51 0% 6% 0% 45% 39% 10%
2020 2503702 69 1% 1% 7% 58% 26% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2503702 55 5% 2% 7% 51% 25% 9%
2018 2503702 53 4% 8% 17% 47% 21% 4%