Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 45.833% 45.833% 0%
2021 44 77.273% 77.273% 0%
2020 52 92.308% 100% 7.692%
2019 34 73.529% 80.645% 8.824%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 24
  46%
  46%
  0%
2504394 1
  0%
  0%
  0%
2021 2503702 44
  77%
  77%
  0%
2020 2503702 52
  92%
  100%
  8%
2019 2503702 34
  74%
  81%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 24 4% 4% 4% 33% 54% 0%
2504394 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2503702 44 0% 0% 16% 61% 23% 0%
2020 2503702 52 4% 10% 33% 46% 0% 8%
2019 2503702 34 3% 12% 24% 35% 18% 9%