Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 29.032% 36% 19.355%
2021 58 72.414% 75% 3.448%
2020 57 57.895% 66% 12.281%
2019 33 54.545% 62.069% 12.121%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 31
  29%
  36%
  19%
2504394 1
  0%
  0%
  0%
2021 2503702 58
  72%
  75%
  3%
2020 2503702 57
  58%
  66%
  12%
2019 2503702 33
  55%
  62%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 31 6% 0% 3% 19% 52% 19%
2504394 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2503702 58 0% 0% 10% 62% 24% 3%
2020 2503702 57 2% 0% 16% 40% 30% 12%
2019 2503702 33 0% 0% 12% 42% 33% 12%