Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 50.0% 52.6315789473684210526315789473684210526300% 5.00%
2021 46 86.9565217391304347826086956521739130434800% 95.2380952380952380952380952380952380952400% 8.6956521739130434782608695652173913043500%
2020 25 80.0% 90.9090909090909090909090909090909090909100% 12.00%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 40
  50.0%
  52.6315789473684210526315789473684210526300%
  5.00%
2021 2503702 46
  86.9565217391304347826086956521739130434800%
  95.2380952380952380952380952380952380952400%
  8.6956521739130434782608695652173913043500%
1355 28
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 25
  80.0%
  90.9090909090909090909090909090909090909100%
  12.00%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 40 0% 5% 15% 30% 45% 5%
2021 2503702 46 4% 7% 30% 46% 4% 9%
1355 28 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2503702 25 0% 4% 40% 36% 8% 12%