Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 63.889% 69.697% 8.333%
2021 60 60% 67.925% 11.667%
2020 52 63.462% 70.213% 9.615%
2019 34 67.647% 71.875% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 36
  64%
  70%
  8%
2504394 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 60
  60%
  68%
  12%
2020 2503702 52
  63%
  70%
  10%
2019 2503702 34
  68%
  72%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 36 0% 3% 14% 47% 28% 8%
2504394 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503702 60 0% 2% 18% 40% 28% 12%
2020 2503702 52 6% 4% 13% 40% 27% 10%
2019 2503702 34 3% 6% 15% 44% 26% 6%