Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 58.333% 68.293% 14.583%
2021 40 82.5% 86.842% 5%
2020 27 74.074% 86.957% 14.815%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 48
  58%
  68%
  15%
2021 2503702 40
  82%
  87%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2503702 27
  74%
  87%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 48 2% 0% 8% 48% 27% 15%
2021 2503702 40 5% 10% 30% 38% 13% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2503702 27 0% 0% 26% 48% 11% 15%