Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 78.333% 95.918% 18.333%
2021 40 50% 90.909% 45%
2020 60 90% 100% 10%
2019 55 87.273% 100% 12.727%
2018 61 72.131% 93.617% 22.951%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 23
  91%
  95%
  4%
2503702 60
  78%
  96%
  18%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2021 2500241 27
  85%
  100%
  15%
2503702 40
  50%
  91%
  45%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500241 16
  88%
  100%
  12%
2503702 60
  90%
  100%
  10%
2019 2503702 55
  87%
  100%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2503702 61
  72%
  94%
  23%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 23 4% 9% 61% 17% 4% 4%
2503702 60 2% 3% 47% 27% 3% 18%
1353 80 0% 0% 40% 20% 40% 0%
2021 2500241 27 7% 22% 26% 30% 0% 15%
2503702 40 3% 5% 25% 18% 5% 45%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500241 16 6% 6% 44% 31% 0% 13%
2503702 60 0% 8% 50% 32% 0% 10%
2019 2503702 55 4% 7% 49% 27% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2503702 61 0% 5% 38% 30% 5% 23%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%