Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 90% 100% 10%
2021 46 93.478% 100% 6.522%
2020 47 91.489% 100% 8.511%
2019 38 86.842% 97.059% 10.526%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2503702 20
  90%
  100%
  10%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2503702 46
  93%
  100%
  7%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 47
  91%
  100%
  9%
2019 2503702 38
  87%
  97%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503702 20 0% 15% 30% 45% 0% 10%
2500245 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503702 46 0% 4% 78% 11% 0% 7%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503702 47 2% 17% 72% 0% 0% 9%
2019 2503702 38 5% 0% 34% 47% 3% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%