Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 24 100% 100% 0%
2020 19 89.474% 100% 10.526%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 24
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 19
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 14 0% 7% 36% 57% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2503702 24 4% 4% 42% 50% 0% 0%
2020 2503702 19 0% 0% 21% 68% 0% 11%