Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 77%
48
5%
3
15%
9
0%
0
2%
1
2%
1
62
2022 81%
46
7%
4
11%
6
0%
0
2%
1
0%
0
57
2021 86%
51
8%
5
3%
2
0%
0
0%
0
2%
1
59
2020 82%
50
7%
4
10%
6
0%
0
0%
0
2%
1
61
2019 81%
48
15%
9
2%
1
2%
1
0%
0
0%
0
59
2018 89%
51
9%
5
2%
1
0%
0
0%
0
0%
0
57