Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 5%
145h
46%
1381h
18%
532h
0%
0h
26%
787h
6%
178h
3023h
2021 5%
117h
47%
1171h
18%
451h
0%
0h
18%
452h
13%
321h
2513h
2020 1%
25h
45%
863h
10%
197h
0%
3h
20%
389h
23%
433h
1910h
2019 0%
0h
65%
876h
11%
149h
0%
3h
15%
197h
8%
113h
1339h
2018 0%
0h
55%
400h
15%
105h
0%
0h
17%
124h
13%
93h
722h